Utbildning i Kommunikologi

Vi erbjuder utbildning i Kommunikologi på basic, intermediate och advanced level.

Studera Kommunikologi med Nyah Education

i samarbete med Insitute of Communicology

Utbildning i Kommunikologi leder fram till en Tvärdisciplinär Meta-Kompetens ©

 En kompetens som gör det möjligt att genomföra förändrings- och utvecklingsarbete inom och mellan människor, i alla branscher och på olika systemnivåer såsom individ, grupper eller organisationer.

Den blir i sin tur även ett verktyg för förståelse och samarbete mellan enskilda discipliner, områden, branscher och människor.

Mer information om utbildningen, refrenser och histora finner du längre ner.

NYHET!
INTRODUKTION till Kommunikolgogi

Vill du veta mer om vad Kommunikologi är?
Öka förståelse om vad en metadisiplin och metakompetens är?
Få mer information om utbildningen och hur den går till?

Då är du välkommen till en informationsträff om
Utbildning i Kommunikologi – En introduktion

Följande tider finns:

30 juli kl. 18.00-19.30 digitalt

Anmälan obligatoriskt.

Program 2024

Höst 2024

Modul 1  14-18 aug

Modul 3  9-13 okt

Modul 4  20-24 nov

Adress: Karlaplan 9b, Stockholm

Tider: 09.00-17.00
(sön till 16.00)

Pris: 7 800 SEK
(ex moms för företag)

Övrig info: 
Fika ingår förmiddag och eftermiddag.
Du kan ta med dig din egen lunch att värma eller köpa din egen lunch på något av Stockholms sköna lunchställen.

Anmälan & Frågor: info@nyaheducation.com

Vi behöver ha din anmälan senast 6 veckor före varje modul.

Nyckelfaktorer i
kommunikation och förändring

Har du tänkt på att det inom musiken finns ett notsystem som gör det möjligt för musiker världen över att förstå, beskriva och utöva musik på tvärs över genre, tradition och kultur? 

Botaniken har i sin tur Linnés familjeindelning av växter och matematiken har sitt tal- och symbolsystem. Inom beteendevetenskap har det saknats ett liknande samlat förståelsesystem som fungerar på tvären av de många olika disciplinerna som finns. Med metadisciplinen Kommunikologi finns det nu ett sådant gemensamt ”notsystem” för kommunikation- och förändringsprocesser.

Kommunikologi är, för att använda liknelsen ovan, ett ”notsystem” för kommunikationens nyckelfaktorer. En sammanfattning eller klassifikation som lett till ett antal nyckelfaktorer i kommunikation och som utgör en gemensam förståelse, ett språk och verktyg för alla som jobbar med människor. 

Få tankar i huvudet – mycket att göra är ett begrepp som många önskar sig. Med den här klassificeringen är det möjligt.

Utbildningen kan tas av ”alla”, oavsett bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet

Den kan genomföras som en grundutbildning, fortbildning eller som vidareutbildning. Utbildningstiden varierar i och med att du syr ihop din utbildning själv. Vanligt är ca 1 år per level/nivå.

Utbildningen är uppdelad i moduler som pågår i fem dagar. Det utbildas på tre nivåer och du väljer själv ditt studietempo:

Basic level: består av fyra träningsmoduler; modul I, II, III och IV

Intermediate level: består av Basic level och ytterligare två moduler; Filter och PED

Advanced level: består av Intermediate level och ytterligare minst fyra moduler; Produktutveckling, Teaching Communicology samt minst två självvalda moduler

För att bli Kommunikolog krävs minst 10 moduler – Basic, Intermediate och Advanced level.

Under 2023 är det möjligt att bli certifierad med modul Kvalitetssäkring eller Teaching Communicology, som en av modulerna på Advanced level.

Utbildningen kvalitetssäkras genom Institute of Commmunicology.

Pedagogiskt upplägg

För att ge en förutsättning för ett effektivt lärande och en hög kompetensnivå består programmet av varierade pedagogiska aktiviteter som t ex föreläsningar, demonstrationer, filtrering (analyser), träning under vägledning, erfarenhetsutbyte, reflektioner, överföring och översättning av kunskap och kompetens. Det är även designat så att egenutveckling, samarbetsträning och ledarutveckling föregår som en kontinuerlig process. 

På Advanced level genomförs även självevaluering som en kontinuerlig process på både praktiskt handlingsfärdighet, förståelse- och personlig integritet.

Ord från studenter

”Tack för givande fem dagar tillsammans med er och gruppen! Introduktion (Modul 1) i kommunikologi överträffade mina förväntningar (trots att dom var höga) och väckte definitivt intresse för att studera vidare... Det var en upplevelse!”
Tidigare student
Modul 1
Jessica Ekman
Certifierad Kommunikolog

Här hittar du svar på
vanliga frågor om Kommunikologi

Kommunikologi är en metadisciplin. En metadisciplin är en disciplin/kunskapsområde som har andra discipliner och dess fackkunskap som studieobjekt.

Sjøbakken och Fleiner har tagit fram och utvecklat metadisciplinen Kommunikologi, med utgångspunkt från Gregory Batesons förslag om en gemensam tvärdisciplinär terminologi och förståelse, John Grinders ambition om en metadisiplin samt deras egen professionella erfarenheter och utveckling genom flera decennier.

De har gjort en systematisering av fackkunskap, inom och mellan andra discipliner, främst inom beteendevetenskapliga discipliner med fokus på:

– kommunikation och förändringsprocesser
– interaktions- och relationsstudier
– systemisk förståelseram

De har även namnsatt och definierat metadisciplinen och gett den substans genom ett sammanfattat material – med specifika kategorier som inkluderar en stor mängd expertkunskap om essentiella fenomen och fundamentala processer.

Sjøbakken och Fleiner har även beskrivit och namnsatt den gemensamma kompetensen, Tvärdisciplinär meta Kompetens och designat ett pedagogiskt program för utbildning i Kommunikologi.

 • Studiet av struktur och dynamik i kommunikation och förändring; när all upplevelse och allt beteende är valt definierat, beskrivet och förstått som kommunikation.
 • Studiet av gemensamma nyckelfaktorer i förändringsprocesser. 

Direkt översatt betyder Kommunikologi, studiet av det som är gemensamt.

För mer information www.communicology.com

Lär känna Sjøbakken och Fleiner

– som tillsammans har tagit fram och utvecklat metadisciplinen Kommunikologi. 

Ja, kanske har du fortfarande obesvarade frågor om Kommunikologi? 

I podcasten ”Både och istället för antingen eller – en podd om integrativ medicin och hälsa” berättar Sjøbakken och Fleiner om hur Kommunikologin kom till och hur kompetensen kan användas som verktyg för inre och yttre förändringsarbete. 

Utbildare

Bea Ahlperby

Utbildare

Jag har en bakgrund som hälsopedagog och erfarenheter som moderator, föredragshållare och har i flera år arbetat med personalfrågor. Nu som gruppchef på Arbetslivsresurs i Stockholm. Uppdragen har varierat stort genom åren:

 • Chefsutveckling
 • Kommunikationsträning
 • Grupputveckling
 • Rehabiliterings-uppdrag
 • Hälso- & friskvårdsutveckling

Jag är även en av initiativtagarna och skaparna av filmen Rör dig hjärna – En film om det neuromotoriska underlaget.

När jag återhämtar mig och hämtar kraft vandrar jag gärna vid havet, skogen eller på fjället, när jag inte står inne i en idrottsarena och hejar på mina söner.

Ewa Jonason

Utbildare

I mitt jobb med Organisation- & Ledarutveckling vill jag gärna bidratill att möjliggöra en hälsofrämjande arbetsmiljö.

Jag tycker mycket om att arbeta med kommunikatoin, ledarskap, coachning och utbildning för att stimulera till en attraktiv arbetsplats. 

Exempel på uppdrag som jag har när jag inte utbildar:

 • Chefscoachning & individuell coachning av nyckelpersoner i organisationen
 • Utveckling av ledningsgrupper
 • Grupputveckling
 • Kommunikation & Konflikthantering
 • Stresshantering

Att sjunga i kör är ett av mina bästa sätt att få glädje och återhämtning.

Anmäl dig idag

Vad roligt att du vill anmäla dig till utbildning i Kommunikologi. Fyll i formuläret nedan med namn, kontaktuppgifter och vilken modul det gäller så återkommer vi inom kort. Har du frågor om utbildningen så är även det välkommet via formuläret nedan.