Utveckling av individer, par, företag, organisationer, idrottslag och skolor

Vi har en unik kompetens i att analysera och "sätta fingret på" vad kundens utmaningar består av och vad som fungerar eller inte fungerar. Det som fungerar tydliggörs och du får möjlighet att hitta och undersöka olika alternativ till förbättringar för det som inte fungerar.

För individer och par

Livet förändras hela tiden och utveckling sker på alla områden. Ibland kommer dessa förändringar medvetet och ibland som överraskningar. En del kan även uppleva att det står stilla och inte rör sig alls.

Genom att sortera upp vad som fungerar, vad som ska eventuellt ska tas bort och vad som ska justeras får du som individ eller ni som par tillgång till egen kraft till förändring. Varje förändring börjar med oss själva. Målet är att du som person eller ni som par får tillgång till de nyckelfaktorer som behövs för att nå det som önskas. 

SKRÄDDARSYTT FÖR DIG

För företag, organisationer,
skolor och idrottslag

Människor som mår toppen presterar toppen. Organisationer som mår toppen presterar toppen. Varför går det då inte alltid som vil vill? Vår förståelse är att världen förändras och tiderna påverkar våra upp och nergångar. Ibland behöver vi inspiration, ibland sortera upp i något som gått snett och ibland bara jubla eller konstatera att det är som det ska vara.

I samarbete med kollegor erbjuder vi utveckling av grupper och företag. Här ett urval av program/kurser som vi håller i själva eller med hjälp av samarbetspartners:

  • Skräddarsydda värderings/förändringsprocesser
  • Sorterad feedback
  • Konflikthantering
  • Stresshantering/stressrehabilitering

För mer information om vi kan bidra till inspiration eller utvecklingen för just ditt företag/organisation eller skola/förening så tag kontakt.

Ord från klienter

”Det jag har fått insikter om genom en handfull coachningar hos Bea och det jag tagit till mitt hjärta är hur stor del jag själv påverkar min tillvaro. Hur jag väljer att förhålla mig är avgörande för hur jag lyckas, hur jag mår och hur mina relationer fungerar. När jag är i situationer som inte är alldeles enkla så tänker jag på hur mina tankar går (inte minst om mig själv) och hur jag agerar tillsammans med andra.”
Coaching klient